Over ons

UW ADVOCAAT SINDS 1988

Joel Sel

Uw vaste waarde

Joel Sel is al sinds 1988 een vaste waarde in de advocatuur.

Na zijn rechtenstudies aan de UIA ging Joel Sel meteen aan de slag als advocaat. Sinds 1988 is hij ingeschreven op de tableau van de Orde van Advocaten te Mechelen.


Door de jaren heen bouwde hij zijn advocatenkantoor uit in Lier, samen met enkele collega-advocaten.


Joel Sel is oprichter van het tijdschrift "De Grote Raad" en oud-voorzitter van de conferentie jonge balie Mechelen. Hij is lid van de Raad van de Orde van advocaten te Mechelen en plaatsvervangend vrederechter.

Kosten en erelonen


Het eerste contact is gratis. De begroting van kosten en erelonen gebeurt zo veel mogelijk in samenspraak met de cliënt. Een provisie wordt gevraagd bij aanvang van het dossier en in de loop van de behandeling van het dossier wanneer het nodig is. Het uiteindelijk ereloon kan forfaitair, procentueel of per uurtarief worden bepaald door de advocaat, eventueel in samenspraak met de cliënt. De administratieve en andere kosten worden ofwel forfaitair bepaald, ofwel concreet.